Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Ti splošni pogoji poslovanja so sestavni del ponudbenega predračuna (pogodbe) oz. voucherja, ki jo skleneta, Tina Pozinek Koštomaj s.p. (v nadaljevanju ponudnik) in gost oz. najemnik, ki se prijavlja na letovanje v počitniških prikolicah.
V primeru telefonske prodaje ali prodaje preko interneta, se šteje, da je gost sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja
takrat, ko telefonsko ali pisno po elektronski pošti naroči turistično letovanje. Z določili splošnih pogojev poslovanja in navodil
se gost lahko seznani na spletni strani http://tisno.pocitnicevkampu.si/.
PRIJAVA
Gostje se prijavijo na letovanje direktno pri ponudniku. Na podlagi dogovora o terminu in ceni mora gost ponudniku dostaviti
v pisni obliki seznam oseb, ki bodo letovale z njim (podatki za voucher), ponudnik pošlje ponudbeni predračun za plačilo 1/3
akontacije. S plačilom se šteje, da je pogodba sklenjena in se gost strinja s splošnimi pogoji poslovanja. Stranki se lahko odobri
opcija, ki je glede na čas odhoda in število rezervacij od dva do največ pet dni. Če stranka po poteku tega roka ne plača, se
šteje, da je stranka odstopila od namere letovati.
PLAČILO
Ob prijavi se plača akontacija v višini 1/3 cene aranžmaja, oz. toliko kot je navedeno v ponudbenem predračunu. V kolikor ni
v ponudbenem predračunu drugače navedeno, se mora preostali del plačati najkasneje 10 dni pred nastopom letovanja, v
nasprotnem primeru se smatra, da gost odstopa od rezervacije.
CENE
Cena za letovanje se določi oz. potrdi na dan rezervacije. Cenik je na voljo pri ponudniku in na spletni strani ponudnika.
Obvezna doplačila: kavcija, strošek čiščenja se plača lastniku ob prevzemu namestitvene enote, strošek prijave in odjave
gosta in turistična taksa v kraju najema, se plača na recepciji kampa pri odjavi oz. odhodu.
GOSTOVA ODPOVED REZERVACIJE IN SPREMEMBA REZERVACIJE
Gost ima pravico do odpovedi letovanja. V primeru, ko gost odpove rezervacijo, ima ponudnik pravico do povračila
administrativnih stroškov in stroškov zaradi odpovedi letovanja. Višina administrativnih stroškov na rezervacijo znaša 60,00
EUR. Višina povračila je odvisna od časa pred dnevom pričetka letovanja, v katerem je gost predložil odpoved oziroma drugače
odpovedal letovanje, in sicer:
ROK ODPOVEDI REZERVACIJE ZARAČUNANI STROŠKI ODPOVEDI
– do 90 dni pred pričetkom letovanja administrativni stroški 60,00 eur
– od 60 do 89 dni pred pričetkom letovanja – 30% cene letovanja
– od 30 do 59 dni pred pričetkom letovanja – 60% cene letovanja
– od 15 do 29 dni pred pričetkom letovanja – 80% cene letovanja
– od 0 do 14 dni pred pričetkom letovanja – 100% cene letovanja
– odpoved na dan prihoda ali neudeležba brez odpovedi – 100% cene letovanja
Odpoved mora najemnik podati pisno!
V kolikor se gost odloči skrajšati počitnice mu s tem ne pripada denarno povračilo neizkoriščenih nočitev.
V kolikor se prijavljeni gosti ne morejo udeležiti letovanja, lahko svojo rezervacijo prenesejo na drugega gosta, pod pogojem,
da je taka sprememba predhodno pisno dogovorjena s ponudnikom.
V kolikor ni izvedeno plačilo v višini 100% vrednosti ponudbe, 10 dni pred predvidenim terminom, se smatra, da gost odstopa
od letovanja, razen v primeru ko je pisno drugače dogovorjeno.
Vsem gostom svetujemo da svoje počitnice zavarujejo pri svoji zavarovalnici v primeru bolezni, nesreče ali smrti v ožjem
družinskem krogu (zakonec, starši, otroci)