Hišni red

HIŠNI RED ZASEBNE NAMESTITVE V POČITNIŠKIH PRIKOLICAH IN SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA (izvleček)

Da bi vam zagotovili ugodno bivanje in preprečili morebitne nesporazume, vas prosimo, da se seznanite s hišnim redom in pogoji poslovanja. S potrditvijo rezervacije in plačilom akontacije potrjujete, da ste seznanjeni s hišnim redom in da ga boste v celoti upoštevali ter, da ste seznanjeni s pogoji poslovanja. Kršenje hišnega reda in pogojev poslovanja je lahko vzrok odpovedi rezervacije ter plačila polne cene bivanja ne glede na predčasen odhod.
· Ob prihodu v namestitveno enoto morajo gosti oddati na recepciji kampa voucher ter osebne dokumente vseh oseb zaradi prijave (potni list ali osebno izkaznico) in plačati razliko za najem namestitvene enote ( v kolikor število gostov presega štiri odrasle osebe in dva otroka). Turistična taksa in strošek prijave in odjave iz kampa se plača ob prijavi oz. odjavi na recepciji.
· Lastnik vam je na razpolago med vašim bivanjem za vse informacije in pomoč, na številki mob: 00386 (0) 41 369 338.
· Gosti so odgovorni za red in čistočo v namestitveni enoti ter so ju dolžni vzdrževati. Lastnik ni dolžan čistiti in pospravljati
namestitvene enote v času bivanja gosta, kakor tudi ne odnašati smeti iz namestitvenih enot.
· Lastnik ni dolžan zagotoviti gostu brisač, kuhinjskih krp, toaletnega papirja, higienskih potrebščin, sredstev za čiščenje in pranje posode.
· Baldahin oz. predšotor namestitvene enote se lahko z zadrgo odpira le na označenem vhodu, druge dele predšotora , ne glede na to če je zadrga je strogo prepovedano odpirati, prav tako ni dovoljeno naslanjanje pohištva, koles ali drugih predmetov naslanjati na namestitveno enoto in baldahin oz. predprostor. Ob baldahinu so vreče za obtežitev in jih ni dovoljeno odmikati, razen ene vreče, ki je pri vhodu.
· Odpiranje strešnega okna ni dovoljeno.
· Gosti so dolžni sami skrbeti za svoje stvari in dragocenosti, ki jih pustijo v namestitveni enoti. Lastnik ne odgovarja za izgubljene ali pogrešane stvari. Ko odhajate iz namestitvene enote, obvezno zaprite okna in zaklenite vrata, ključe počitniške prikolice pa ob odjavi pustite na recepciji.
· Lastnik nima pravice v odsotnosti gosta vstopiti v najeto namestitveno enoto. Izjemo predstavljajo posebne okoliščine, zaradi katerih je vanjo nujno potrebno vstopiti, da bi preprečili škodo ali nevarnost. O svojem vstopu je lastnik dolžan obvestiti goste ob prvem naslednjem kontaktu. V primeru upravičenega suma lastnika, da je bila povzročena škoda, so gosti dolžni lastniku omogočiti vstop v namestitveno enoto, da bi preveril stanje.
· Hišnih ljubljenčkov ni dovoljeno pripeljati v namestitveno enoto. V nasprotnem primeru ima lastnik namestitvene enote pravico, da odpove rezervacijo. Hišni ljubljenček se lahko nahaja le zunaj namestitvene enote, pri tem je strogo prepovedano voditi hišnega ljubljenčka v rezervirano namestitveno enoto.
· Prosimo vas, da skrbite za najeto namestitveno enoto in skrbno ravnate s pohištvom in opremo v notranjosti in zunaj objekta. Ni dovoljeno premeščati pohištva med prostori, ter odnašati notranjo opremo v druge namestitvene enote, izven objekta ali na plažo .
· Obvezno zaprite okna, izključite razsvetljavo, električne aparate, zaklenite vrata, ko odhajate iz namestitvene enote.
· V kolikor bodo v namestitveni enoti osebe, ki niso registrirane ali niso najavljene ob rezervaciji, ima lastnik pravico odpovedati namestitev vsem gostom.
· Gost, ki namerno ali nehote povzroči okvaro ali škodo na premoženju, bo moral lastniku poravnati celotni znesek nastale škode.
· Če gost na dan prihoda ne more priti v rezervirano namestitveno enoto do 20:00 ure, mora predhodno poklicati lastnika namestitvene enote in najaviti kasnejši prihod. V nasprotnem se lahko zgodi, da lastnik domneva, da gostje ne bodo prišli in sprejel v to namestitveno enoto druge goste.
· Na dan odhoda morate zapustiti namestitveno enoto do 10:00 ure.
· Namestitveno enoto, ki ste jo najeli, morate zapustiti v takšnem stanju, kakršna je bila ob vašem prihodu – urejeno, čisto
in nepoškodovano.
· Ob odhodu morajo gostje počistiti namestitveno enoto : pomiti posodo, odstraniti odpadke, očistiti hladilnik. V kolikor
osnovno čiščenje s strani gosta ni opravljeno, se gostu zaračuna dodatno končno čiščenje v znesku 100,00 eur, znesek
se zaračuna in poravna ob odhodu gosta. Ne glede na to, da je gostu že bilo zaračunano končno čiščenje, se zgoraj
navedena dela štejejo kot dodatno končno čiščenje, ki se zaračunava posebej
· Ob odhodu je potrebno zapreti vsa okna, zakleniti vrata in zapreti baldahin oz. predšotor in na vhod položiti zaščitno obtežitveno vrečo.
· Od 24:00 ure do 7:00 ure je čas nočnega miru. Zaradi tega ne motite drugih gostov v kampu.
· V namestitveni enoti je sledeča oprema: podrobneje na inventarni listi
· Gostom, ki ne spoštujejo hišnega reda in motijo mir, se namestitev lahko odpove. V primeru odpovedi namestitve s strani lastnika zaradi kršenja pravil hišnega reda se gostu plačani znesek ne povrne, ne glede na skrajšano bivanje.
S pričetkom uporabe namestitvene enote se upošteva, da je gost seznanjen s hišnim redom in da pristaja na obveznosti in pogoje, ki so v njem navedeni. Reklamacije bomo obravnavali le, če bodo prijavljene v času bivanja. Naknadnih reklamacij ne upoštevamo.

Celje, 12.11.2020

Tina Pozinek Koštomaj s.p.
Krpanova ulica 3,3000 Celje SI
direktorica: Tina Pozinek Koštomaj